Terms of Use

Przegląd Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Strona studiumpr.edu.pl jest częścią Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest wiodącym ośrodkiem naukowym i kulturalnym w Polsce. Strona oferuje wiele wartościowych treści i inspiracji dla osób zainteresowanych mediami i komunikacją społeczną, a także projektów edukacyjnych takich jak konkurs dla nauczycieli.

Przeznaczony dla kupujących w wieku 18 lat i starszych

Strona studiumpr.edu.pl jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat lub są starsze. Korzystanie ze strony przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody opiekunów prawnych.

Zastrzeżenie

Warunki korzystania ze strony studiumpr.edu.pl zawierają wiele zastrzeżeń dotyczących korzystania z witryny i treści na niej zawartych. Zastrzeżenia te mają na celu ochronę praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

Poleganie na informacjach w Witrynie

Korzystanie z informacji zawartych na stronie studiumpr.edu.pl odbywa się na własne ryzyko. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z polegania na tych informacjach.

Zabronione Korzysta z Witryny

Korzystanie z witryny studiumpr.edu.pl jest zabronione w przypadku łamania prawa lub innych przepisów obowiązujących w Polsce. Zabronione jest również wykorzystywanie witryny w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem, np. w celach komercyjnych.

Treść materiały materiały dostawy, które tworzysz na rynku w Witrynie

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do publikacji, modyfikacji i usuwania treści dostarczanych przez użytkowników w ramach witryny studiumpr.edu.pl. Treści te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami etycznymi.

Sprzeczanie się

Korzystanie ze strony studiumpr.edu.pl oznacza akceptację jej warunków korzystania. W przypadku sprzeczności między warunkami korzystania a umowami zawieranymi między użytkownikiem a Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, obowiązują postanowienia umów.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Użytkownik witryny studiumpr.edu.pl zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń wynikających zkorzystania z witryny lub z treści na niej zawartych. Użytkownik wyraża zgodę na rozdzielność i nierozstrzyganie sporów w postaci zbiorowych pozwów.

Pełne rozliczenie

Użytkownik witryny studiumpr.edu.pl zobowiązuje się do pełnego rozliczenia z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia warunków korzystania ze strony.

Ograniczenia zobowiązań

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody lub koszty wynikające z korzystania z witryny studiumpr.edu.pl, chyba że wynikają one z rażącego niedbalstwa lub umyślnej działalności Instytutu.

Odszkodowanie

Użytkownik witryny studiumpr.edu.pl zobowiązuje się do zrekompensowania wszelkich szkód, kosztów i wydatków poniesionych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w wyniku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania ze strony.

Bezpieczeństwo DMCA

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. W przypadku naruszenia tych praw przez użytkownika, Instytut może skorzystać z przepisów amerykańskiej ustawy o ochronie praw autorskich w dziedzinie cyfrowej (DMCA) w celu usunięcia treści naruszających prawa autorskie.

Podsumowując, korzystanie ze strony studiumpr.edu.pl wiąże się z zaakceptowaniem warunków korzystania. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość treści na stronie, jednak użytkownicy powinni korzystać z witryny na własne ryzyko i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.