Contact

Aby skontaktować się z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, można skorzystać z różnych środków komunikacji. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat konkursu dla nauczycieli na opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych inspirowanego twórczością Agnieszki Osieckiej, można odwiedzić stronę internetową studiumpr.edu.pl.

Jeśli chodzi o bezpośredni kontakt, siedziba Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się pod adresem:
Fryderyka Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław. Można również skontaktować się z Instytutem
telefonicznie pod numerem 71 375 79 00.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego to ośrodek naukowy i kulturalny o wysokim poziomie badań i rozwoju w dziedzinie mediów i komunikacji społecznej. Jego strona internetowa studiumpr.edu.pl oferuje wiele wartościowych treści i inspiracji dla osób zainteresowanych tą dziedziną, a konkurs dla nauczycieli to doskonały przykład projektu, który angażuje społeczność i wspiera rozwój edukacyjny.